Den stolta staden Fockenfors uppfördes under tidigt 1300: tal. Även om folket som byggde staden kanske inte var lika utvecklade som vi är idag är jag stolt över att de gav nästa generation en så fantastisk fors att åtnjuta!

wikipedia Public Domain

Fockenfors tidiga historia
Vi börjar då inlands isen från istiden fortfarande låg tät ungefär där Treriksröset ligger idag. Då var det förstås bara några få samlare och jägare som strövade omkring i trakterna. Faktum är att vi var några av de första människorna i Sverige (även om det inte är många som vet det).

Fockenfors grundas
I de gamla skrifterna har vi hittat mycket intressant information om staden Fockenfors grundare.
Det verkar som att ledarna över samlarstammen (som idag är våra förfädrar) märkte att deras stam höll på att frysa ihjäl under en mycket kall vinter. Då bestämde ledarna att bygga skydd för att rädda deras stam. De utvecklades sedan till den stolta staden Fockenfors.

Tidiga verksamheter
Här är några av de allra första verksamheterna/byggnaderna i Fockenfors: Stadshuset, Ians briller(då varande namn: Ians monoklar och glas) och apoteket.

Den första sporten som etablerade sig i våran pittoreska stad är bastusittning.
Sporten började utföras när stads hjälten Karlsson tyckte att det var lite kallt att bada. Det han kom på var att bygga ett otroligt varmt hus.
Sporten går ut på att sitta så lång tid i en bastu som möjligt. Läs mer om sporten här. Bastusittning är nu en mycket populär sport här i Fockenfors.

Bebyggelsen växer
Vad var förutsättningarna för att bygga en så ståtlig stad som Fonckenfors egentligen? Svaret får ni här!

Den fantastiska forsen har såklart hjälpt oss med fiske. Fiske är en stor del av vårt näringsliv. Fisk är ju också mat för fiskare och deras familjer. Forsen spelar alltså en stor roll för Fockenfors tidiga och även fortsättande utveckling.
Den andra orsaken var att vi hade och har mycket skog till vårt förfogande. Detta blev material till hus men också en resurs till försäljning.