Hej alla medborgare. Nu har vi öppnat den nya skolan fockenskolan! Det är ifrån årskurs 1-6. På denna skola satsar vi på elever med bra betyg och samtidigt som det är jobb, är det roligt! Vi ser till att det finns fritidsgårdar och alla får komma och hänga lite.

Vi kör samma regler när det gäller elev och klassråd. Händer något nytt, uppdaterar vi fort som ögat!

/Rektor Ylva-Britt