Denna webbplats är skapad för att marknadsföra Fockenfors.

Kommunledningen vill tillsammans med lokalt näringsliv och föreningsliv lyfta fram Sveriges minsta kommun som en attraktiv plats att besöka och leva i.

(Vill du veta webbplatsens egentliga syfte så klicka här)