Skola och barnomsorg

Pixabay CC0 Public Domain

Pixabay CC0 Public Domain

Här i Fockenfors vill vi att just ditt barn ska få en bra uppväxt och en bra omvårdnad och just därför ska du välja en skola här.

Här i Fockenfors vill vi att alla barn ska få en bra omvårdnad, och vilken skola du än kommer till, så ska vi se till att du blir väl omhändertagen. I skolan får man ta med sig en frukt till rasten, och lunchen är hemmagjord och vi har även specialmat för de barnen som är allergiska. Varje vecka är det klassråd i klasserna med en sekreterare och en ordförande. Sen får sekreteraren ta med sig elevernas förslag, och som sedan tas till elevrådet, som inträffar en gång i månaden. Vi invånare i Fockenfors vill att alla barn ska ha rätt till att få uttrycka sina åsikter och att det ska finnas en chans för barnen att deras förslag kan inträffa.

Dagis
Alla barn i Fockenfors har rätt till dagis när föräldrarna är på sina arbetsplatser. Vi ser till att ditt barn får en positiv inställning på livet när de är stora nog för dagis, och maten är även hemmagjord och samma som på skolor i fockenfors, så finns det specialmat för allergiska barn.
Åldrarna är från 1-5 och barnen är ute mycket om dagarna, ibland gör vi utflykter och aktiviteter och ibland är vi hemma på gården och tar det lugnt.

Barnhem
Barnhem är något vi ser till är bra. Det är frisk luft varje dag, och barnens mobiler stoppas undan under början av dagen så att de inte är distraherande. Maten kommer ifrån skolan och på fredagar lyxar vi till det med efterrätt. Frukost inträffar klockan 07:00 och man får välja på olika bröd och frukt eller fil eller någon yoghurt. Vi ser till att barnen får i sig allt på tallriksmodellen och det är varierad kost varje dag vilket gör att barnen får i sig det de behöver, och vi ser även till att de inte röker, dricker, snusar eller får i sig någon form av knark eller tobak.

Annan omsorg
Om du inte kan ta hand om ditt barn ska vi se till att ditt barn eller dina barn får en bra uppfostran hos en fosterfamilj och vi ska lyssna på barnet och se vad barnet vill, och det ska även finnas en möjlighet att byta familj om det inte är bra där barnet bor.